PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI GENERATE

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri a fost elaborat in urmatoarele scopuri:
a) Gestionarea durabila a deseurilor generate, in acord cu legislatia nationala privind regimul deseurilor – prin OUG 92/2021 (care abroga Legea 211/2011);
b) Pregatirea societatii pentru indeplinirea obligatiei prevazuta la art. 44 alin. (1) si (3)din OUG92/2021 privind regimul deseurilor (care abroga Legea 211/2011), prin care (1) Persona juridica ce exercitã o activitate de naturà comercială sau industrială, pentru care autoritatea competent pentru protectia mediului a emis o autorizatie de mediu/autorizatie integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deseuri, este obligată să intocmeasca si să implementeze un program de prevenire si reducere a cantitătilor de deseuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, si să adopte masuri de reducere a periculozității deseurilor. (3) Programul prevăzut la alin. (1) se publica pe pagina de internet a persoanei juridice si se transmite anual agentiei județene pentru protectia mediului, inclusiv progresul inregistrat, pânã la 31 mai anul urmãtor raportärii.
Sursele de provenienta a deserilor generate au fost identificate si se regasesc in Procedura interna a societatii – privind colectarea separata a deseurilor generate, inclusiv ambalaje.
Societatea detine Autorizatia de mediu – pentru activitatea desfasurata in jud.Bacau, sat. Barati, com.Margineni, str.Alexandru Piru nr. 113, respectiv activitatea de productie tamplarie PVC cu geam termopan- codul CAEN (rev.2) 2223 /fabricarea articolelordin material plastic pentru constructii.